Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Reklamné, informačné zariadenie

Prílohy k žiadosti o umiestnenie zariadenia

Podľa povahy zariadenia sa k žiadosti pripojí:

1) dokumentácia
- technický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie,
- výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia - farebný náčrt, jeho upevnenie (nosnú konštrukciu), prípadne elektrickú inštaláciu
- situáciu miesta osadenia
- náčrt.

V prípade technicky jednoduchých zariadení stačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia a jednoduchý náčrt.

2) doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k nehnuteľnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva a pod.) a snímku z katastrálnej mapy

3) doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobných predpisov.

4) Vyjadrenia účastníkov konania:

  • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava
  • ZSE, a.s., Bratislava
  • SPP distribúcia, a.s., Bratislava
  • OR PZ Senica – okresný dopravný inšpektorát
  • Slovak Telekom, a.s., Senica
  • Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Senica
  • Správa a údržba ciest TSK, oblasť Senica

Správny poplatok

49,50€ za každé jednotlivé zariadenie
- zaplatený v hotovosti do pokladne MsÚ, prevodom na účet mesta č.ú. 828182/0200, príp. poštovou poukážkou

Vybavuje: Ing. Gabriela baďurová
e-mail: badurova@mestosastinstraze.sk
Tel.: 034/6987 424

Aktuálne počasie

dnes, sobota 25. 6. 2022
slabý dážď 21 °C 15 °C
nedeľa 26. 6. jasná obloha 30/14 °C
pondelok 27. 6. jasná obloha 33/19 °C
utorok 28. 6. zamračené 34/20 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina