Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Stavebné úpravy

Ohlásenie stavebnému úradu postačí

- pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

Prílohy 

1/  Jednoduchý situačný výkres s vyznačením stavebných úprav (predkladá sa dvojmo)
2/  Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k stavbe, prípadne čestné vyhlásenie
(Doklad o vlastníctve možno nahradiť čestným vyhlásením, v ktorom musia byť uvedené pravdivé údaje, inak si musí byť stavebník vedomý právnych následkov nepravdivého čestného  vyhlásenia.)
3/  Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak stavebné úpravy bude uskutočňovať nájomca
4/  Súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby
5/ Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak sa stavebné úpravy majú vykonať na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo na stavbe, ktorá je v ochrannom pásme NKP (teda ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území)
6/ V prípade, že stavebník poverí na vybavenie  ohlásenia stavebných úprav inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.

Upozornenie

Ohlasované stavebné úpravy je možné začať a vykonávať až po doručení písomného oznámenia mesta, že proti nim nemá námietok.

Vybavuje: Ing. Gabriela baďurová
e-mail: badurova@mestosastinstraze.sk
Tel.: 034/6987 424

 

Tlačivá

Ohlásenie stavebných úprav

stavebne_upravy.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 74 kB

Kalendár

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 11. 2023
oblačno 1 °C -3 °C
štvrtok 30. 11. zamračené 0/-2 °C
piatok 1. 12. rain and snow 2/-1 °C
sobota 2. 12. rain and snow 5/0 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE