Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Výzvy na odstránenie vrakov

     Podľa § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ zákon o odpadoch“) je držiteľ vozidla povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

      Zároveň Vás upozorňujeme na to, že ak do 60-tich dní od prevzatia výzvy ako držiteľ vozidla nevykonáte nápravu, potom je tu určená povinnosť mesta predmetné vozidlo odstrániť a následne umiestniť na určené parkovisko, tak ako to vyplýva z ustanovenia § 67 ods.11 v spojení s § 67 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch.

Náklady s tým spojené je povinný podľa § 67 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uhradiť držiteľ vozidla.

Výzva na odstránenie starého vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Mazda TN 614 FU

Výzva na odstránenie starého vozidla - Mazda TN 614 FU.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,55 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 14. 6. 2024

Výzva na odstránenie starého vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Opel SE 842 OR

Výzva na odstránenie starého vozidla -OPEL SE 824OR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,87 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 14. 6. 2024

Výzva na odstránenie starého vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Škoda bez ŠPZ

Výzva na odstránenie starého vozidla - Škoda bez ŠPZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,21 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 14. 6. 2024