Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

TKO a triedený odpad

Zber TKO - povinnosti občana

Mesto oznamuje občanom,  že v zmysle zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  každá osoba, ktorá  má v meste  trvalý alebo prechodný pobyt,  alebo osoba  ktorá je na území mesta oprávnená užívať nehnuteľnosť, je povinná platiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta.

Pôvodca komunálnych odpadov  a drobných stavebných odpadov  je povinný v zmysle § 39 ods. 9 zákona 233/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom.  

Ak pôvodca komunálneho odpadu uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom, dopúšťa sa priestupku, ktorý bude riešený v zmysle zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v platnom znení.  

Kalendár vývozu triedených zložiek komunálneho a separovaného odpadu na rok 2024

Kalendár vývozu triedených zložiek komunálneho a separovaného odpadu na rok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 791,09 kB
Vložené: 5. 1. 2024

Certifikát za rok 2022 TKO

Certifikát za rok 2022 TKO sp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,36 kB
Vložené: 29. 6. 2023

Kalendár vývozu triedených zložiek komunálneho a separovaného odpadu na rok 2023

Kalendár vývozu triedených zložiek komunálneho a separovaného odpadu na rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,28 kB
Vložené: 16. 12. 2022

Harmonogram zvozu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 2022

Nkuchynský BIOodpad harmonogram.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,69 MB
Vložené: 16. 6. 2022

Kalendár vývozu triedených zložiek komunálneho a separovaného odpadu na rok 2022

Kalendár vývozu triedených zložiek komunálneho a separovaného odpadu na rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 584,73 kB
Vložené: 2. 12. 2021

Kalendár vývozu triedených zložiek komunálneho a separovaného odpadu na rok 2021

odpad_Sastin_Straze_A4_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1 MB
Vložené: 1. 1. 2021

Kalendár vývozu triedených zložiek komunálneho a separovaného odpadu na rok 2020

Kalendár vývozu odpadu 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,13 MB
Vložené: 8. 1. 2020