Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Hlásenia mestského rozhlasu

Vysielanie v mestskom rozhlase:

Pre hlásenie v mestskom rozhlase je určený čas: 10,00 – 10,30 hod. a 15,00 – 15,30 hod.

(v mesiacoch  júl, august: 14,30 – 15,00 hod.).

Mimo určeného času sa môžu vyhlasovať iba mimoriadne správy (vývoz KO a poruchy).

Vyhlásenie jedného oznamuje je možné maximálne 5-krát.

Blahoželanie k jubileám a sviatkom sa nevyhlasuje (možno ich zverejniť v „Mestskom hlásniku“).

Správne poplatky:

- oznam (podnikateľ a právnická osoba) za jedno vyhlásenie 3,50 €
- oznam (fyzická osoba) za jedno vyhlásenie 2,50 €
- vyhlásenie smútočných oznamov, vyhlásenie školám a spoločenským organizáciám sa nespoplatňuje

vybavuje: Libušová Anetta
e-mail: anetta.libusova@mestosastinstraze.sk
tel.: 034/6987413

Smútočné oznamy

Zobrazené 1-30 z 31

18.09.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 18. 9. 2023

Smútiaca rodina Maxianová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustila matka, stará a prastará matka, krstná mama, sestra, teta Mária Maxianová, rod. Reháková, vo veku 89 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v stredu 20. septembra na cintoríne v Strážach.

12.09.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 12. 9. 2023

Smútiaca rodina Michálková, Hanzalíková, Dvorščáková, Pavlíková, Mlčochová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila manželka, matka, babička, dcéra a sestra Radoslava Michálková Hanzalíková, vo veku 58 rokov.
Čítaj ďalej ...

25.08.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 25. 8. 2023

Smútiaca mamička a rodina Urichová, Madáková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil syn, krstný syn, bratranec, kamarát Mário Klempa vo veku 40 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v pondelok 28.augusta 2023 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

23.08.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 23. 8. 2023

Smútiace rodiny Poláková, Svrčková, Ludasová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil brat, švagor a strýko Oto Polák, vo veku 58 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v stredu 23.augusta 2023 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

17.08.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 17. 8. 2023

Smútiaca rodina Tumová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil otec, dedo, pradedo, brat, švagor , svat Ján Tuma, vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v pondelok 21.augusta 2023 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej...

20.07.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 20. 7. 2023

Smútiace rodiny Danielová a Danihelová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila manželka, dcéra, sestra a švagriná Ivana Okpalanozie, rod. Danihelová, vo veku 32 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v piatok 21.júla 2023 na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ...

19.07.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 19. 7. 2023

Smútiace rodiny Fríbortová, Rišová, Prattová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, prastarý otec a švagor Jozef Fríbort, vo veku 91 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 20.júla 2023, t.j. vo štvrtok, na cintoríne v Šaštíne.
Čítaj ďalej ...

17.07.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 17. 7. 2023

Smútiace rodiny Blatnická, Halabrínová, Hladíková, s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec. starý otec, brat a švagor Vladimír Blatnický, vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 18.júla 2023, t.j. v utorok, na cintoríne na Myjave.

21.06.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 19. 6. 2023

Smútiaca rodina Rozborová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustila manželka, matka, babka, sestra a krstná mama Anna Rozborová, rod. Kiková, vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v stredu 21. júna 2023, o 11.45 hod, v krematóriu v Bratislave.

08.06.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 8. 6. 2023

Smútiace rodiny Chmolová a Tóthová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila drahá mamička a babička Janka Chmolová, rod. Janíková, rodáčka zo Šaštín-Stráží, vo veku 74 rokov. Čítaj ďalej ...

22.05.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 22. 5. 2023

Smútiace rodiny Čulenová, Sabolová, Drusanová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil otec, starý otec a prastarý otec Bohuslav Čulen, vo veku 79 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude 23.mája, t.j. zajtra o 13:00 hod, na cintoríne v Čároch. Čít.ďalej ...

19.05.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 19. 5. 2023

Smútiaca rodina Kurková s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil manžel, otec a dedo Ján Kurek, vo veku nedožitých 69 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude 22 mája 2023, t.j. v pondelok na cintoríne v Borskom Mikuláši. Čítaj ďalej ...

10.05.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 10. 5. 2023

Smútiace rodiny Adamovičová, Buzalková, Černá a Richterová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila matka, stará matka a prastará matka Rozália Adamovičová, vo veku 86 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude 11.májha, t.j. vo štvrtok, na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ...

05.05.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 5. 5. 2023

Smútiaca rodina Meteličková zo Šaštína s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustila sestra, teta a švagriná Marta Adamčíková, vo veku 68 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v utorok 09.mája 2023 na cintoríne v Partizánskom.

03.05.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 3. 5. 2023

Smútiaca rodina Barcajová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú , že ich navždy opustila mamička Antónia Barcajová, vo veku 78 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude 04.mája, t.j. vo štvrtok na cintoríne v Šaštíne. Zádušná svätá omša bude o 14:0 hod v kostole na námestí.

13.04.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 13. 4. 2023

Smútiaca rodina Ďuračková s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil otec a starý otec Ľubomír Ďuračka, vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude 14.apríla, t.j. v piatok, na cintoríne v Strážach. Zádušná svätá omša bude o 14:00 hod v kostole v Strážach.

11.04.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 11. 4. 2023

Smútiace rodiny Malcová, Valová, Matulová, Jurovatá, Stanická a Prokopová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, prastarý otec a švagor Ivan Malec, vo veku 81 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude 13.apríla t.j. vo štvrtok... Čítaj ďalej...

03.04.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 3. 4. 2023

Smútiaca rodina Hájková, Bezáková, Brunclíková a Palkovičová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú , že ich navždy opustila maminka, babka a prababka Alica Palkovičová, vo veku 85 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude 5.apríla, t.j. v stredu na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

03.04.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 3. 4. 2023

Smútiaca rodina Kalayová, Barkóciová, Balážová a Danielová
s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú , že ich navždy opustila manželka, matka, stará matka a sestra Emília Kalayová, vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude 4.apríla, t.j. v utorok na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej...

30.03.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 30. 3. 2023

Smútiace rodiny Jarolímová, Pavlíková, Butašová a Cintulová
s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú , že ich navždy opustila matka, stará a prastará mama Alžbeta Sušilová, vo veku 89 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude dňa 31.03.2023, t.j. v piatok na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

29.03.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 29. 3. 2023

Smútiaca rodina Horňáková s hlbokým žiaľom a bolesťou v srdci oznamuje , že ich 28.03.2023 navždy opustil otec, dedko, svokor, svat a krstný otec Ing. Viliam Horňák, vo veku 91 rokov. Zádušná svätá omša bude 30.03.2023, t.j. vo štvrtok o 12:00 hod v rímskokatolíckom kostole v Jablonici.Čít.dalej...

28.03.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 28. 3. 2023

Smútiace rodiny Kalašová, Straková a Konzánková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila mama, stará mama a prastará mama Alžbeta Kalašová, redená Kozánková, vo veku 92 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude dňa 29.03.2023, t.j. v stredu o 14.00 hod. v bratislavskom krematóriu

27.03.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 27. 3. 2023

Smútiace rodiny Hudecová, Suchánková a Kovalčíková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú , že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, brat, švagor a svokor Dušan Hudec,vo veku 67 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 29.03.2023, t.j. vo stredu na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

14.03.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 14. 3. 2023

Smútiace rodiny Skípalová, Kučerová a Kozánková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú , že ich navždy opustil otec, starý otec a prastarý otec Ján Skípala, vo veku 93 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 17.03.2023, t.j. v piatok na cintoríne v Strážach. Zádušná svätá omša bude o 13:00 hod

14.03.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 14. 3. 2023

Smútiace rodiny Nováková, Dujsíková a Farkašová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú , že ich navždy opustila matka, babka, sestra a švagriná Zuzana Nováková, vo veku 61 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude dňa 16.03.2023, t.j. vo štvrtok na cintoríne v Šaštíne. Zádušná svätá omša bude o 13:00

Smútočný oznam

Dátum: 6. 3. 2023

Smútiaca rodina Kostelná oznamuje,že ich navždy opustil manžel,otec,dedo a pradedo Rudolf Kostelný, vo veku 79.rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 8.marca t.j.v stredu na cintoríne v Strážach. Zádušná sv.omša bude o 13.00 hod.v kostole v Strážach po nej bude nasledovať smútočný obrad.

17.02.2023 - piatok

Dátum: 17. 2. 2023

Smútiace rodiny Serdahelyová a Kotrha s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú , že ich navždy opustil manžel, otec a starý otec Benjamín Serdahely, vo veku 77 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 20.02.2023, t.j. v pondelok na cintoríne v Strážach. Zádušná svätá omša bude čít.ďalej...

Smútočný oznam

Dátum: 3. 2. 2023

Smútiace rodiny Jakubová a Miklušová oznamujú, že ich navždy opustil brat a strýko Peter Čanda vo veku ned.79.rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 06.februára t.j.v pondelok na cintoríne v Strážach. Zádušná sv.omša bude o 13.00 hod.v kostole v Strážach po nej bude nasledovať smútočný obrad.

Smútočný oznam

Dátum: 24. 1. 2023

Smútiace rodiny Zajíčková, Labudová a Štefancová s hlbokým zármutkom oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, brat, švagor, svokor, svat a strýc Ján Zajíček vo veku ned.70.rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude dňa 26.januára t.j. vo štvrtok o 14.00 hod.v dome smútku čít.ďalej

Smútočný oznam

Dátum: 23. 1. 2023

Smútiace rodiny Šefčíková a Prokopiusová s hlbokým zármutkom oznamujú občanom, že ich navždy opustila teta,krstná, sestra a švarginá Jana Šefčíková vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude dnes na cintoríne v Šaštíne. Zádušná sv.omša bude o 13.00 hod. v kostole na námestí čítaj ďalej..

Zobrazené 1-30 z 31

Dátum a čas

Dnes je utorok, 3.10.2023, 6:03:59

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, utorok 3. 10. 2023
slabý dážď 26 °C 13 °C
streda 4. 10. slabý dážď 20/13 °C
štvrtok 5. 10. polojasno 21/10 °C
piatok 6. 10. jasná obloha 19/10 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE