Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Hlásenia mestského rozhlasu

Vysielanie v mestskom rozhlase:

Pre hlásenie v mestskom rozhlase je určený čas: 10,00 – 10,30 hod. a 15,00 – 15,30 hod.

(v mesiacoch  júl, august: 14,30 – 15,00 hod.).

Mimo určeného času sa môžu vyhlasovať iba mimoriadne správy (vývoz KO a poruchy).

Vyhlásenie jedného oznamuje je možné maximálne 5-krát.

Blahoželanie k jubileám a sviatkom sa nevyhlasuje (možno ich zverejniť v „Mestskom hlásniku“).

Správne poplatky:

- oznam (podnikateľ a právnická osoba) za jedno vyhlásenie 3,50 €
- oznam (fyzická osoba) za jedno vyhlásenie 2,50 €
- vyhlásenie smútočných oznamov, vyhlásenie školám a spoločenským organizáciám sa nespoplatňuje

vybavuje: Libušová Anetta
e-mail: anetta.libusova@mestosastinstraze.sk
tel.: 034/6987413

Smútočné oznamy

Zobrazené 1-30 z 73

23.05.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 23. 5. 2024

Smútiace rodiny Havlová, Macková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila maminka, babka, prababka, svokra, sestra Anna Havlová, vo veku 89 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v pondelok 27.05.2023 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

10.05.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 10. 5. 2024

Smútiace rodiny Skalová a Hurbanová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila maminka, babka a prababka Mária Skalová, vo veku nedožitých 93 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v utorok 14.05.2024 na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ...

10.05.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 10. 5. 2024

Smútiace rodiny Šedivá, Žittová, Poncová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil otec, starý otec, prastarý otec, brat, krstný otec Jozef Šedivý, vo veku 74 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v stredu 15.05.2024 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

06.05.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 6. 5. 2024

Smútiace rodiny Baďurová, Slobodová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú,že ich navždy opustil manžel, otec, dedko Ing. Ján Baďura, vo veku 80 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v utorok 7.5.2024 na cintoríne v Šaštíne. Zádušná svätá omša bude o 14:00 hodine v kostole na námestí. Čít.ďalej..

16.04.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 16. 4. 2024

Smútiaca rodina Macánková s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustila matka a stará matka Anna Bakanová, rod. Svobodová, vo veku 82 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v stredu 17. apríla 2024 o 13:00 hod na cintoríne v Šaštíne.

11.04.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 11. 4. 2024

Smútiaca rodina Chválová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustila matka, svokra, stará mama Vlasta Šimeková, vo veku 70 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v pondelok 15. apríla 2024 o 13:00 hod na cintoríne v Šaštíne.

09.04.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 9. 4. 2024

Smútiace rodiny Ferenčíková a Zemanová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, syn, brat, švagor Ľubomír Zeman, rod. Daniel, vo veku 55 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude vo štvrtok 11. apríla 2024 o 13:00 hod na cintoríne v Šamoríne.

08.04.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 8. 4. 2024

Smútiace rodiny Havlíčková, Čintalová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila manželka, matka, sestra Mária Havlíčková, vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude vo štvrtok 11. apríla 2024 na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ...

08.04.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 8. 4. 2024

Smútiace rodiny Matúšová a Žáková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila manželka, matka, dcéra, sestra, krstná mama Ivana Matúšová, vo veku 49 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v stredu 10. apríla 2024 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

02.04.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 2. 4. 2024

Smútiace rodiny Haringová a Baranová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil otec, starý a prastarý otec Emil Haring, vo veku 92 rokov. Prosíme všetkých, ktorí ho poznali, aby mu venovali tichú spomienku.

02.04.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 2. 4. 2024

Smútiace rodiny Reháková, Hlavenková, Ovečková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, brat, švagor, strýko Milan Rehák, vo veku 83 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude vo štvrtok 04.apríla 2024 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

02.04.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 2. 4. 2024

Smútiace rodiny Klempová, Čáková, Bučková, Lednická, Gugová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, dedko, pradedko, svokor Ervín Klempa, vo veku 96 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v stredu 03.apríla 2024 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

26.03.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 26. 3. 2024

Smútiace rodiny Dujsíková, Sušilová, Beránek, Bőhmová, Dimmelová, Gazárková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila maminka, babka, sestra, teta, švagriná, svokra, kamarátka Zdenka Dujsíková, vo veku 65 rokov. Čítaj ďalej...

25.03.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 25. 3. 2024

Smútiace rodiny Černá, Ružičková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, brat, švagor Milan Černý, vo veku 75 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v stredu 27.marca 2024 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

22.03.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 22. 3. 2024

Smútiace rodiny Antálková, Knotková, Fialová, Kurilová, Kadáková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, starý a prastarý otec, svat Jozef Antálek, vo veku 87 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v pondelok 25.marca 2024 na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ..

05.03.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 5. 3. 2024

Smútiace rodiny Kubová, Žáková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil otec, starý otec, krstný otec, švagor Emil Kuba, vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v piatok 8.marca 2024 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

06.02.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 6. 2. 2024

Smútiace rodiny Púčková, Malíková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila matka, babka, svokra, teta, krstná mama Viera Púčková, vo veku 72 rokov.
Posledná rozlúčka so zomrelou bude vo štvrtok 8.februára 2024 na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ...

26.01.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 26. 1. 2024

Smútiace rodiny Šimkovičová, Kujovská, Glasová, Menšíková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil brat, strýko, synovec Milan Šimkovič, vo veku 72 rokov.
Posledná rozlúčka so zomrelým bude v utorok 30.januára 2024 na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ...

22.01.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 22. 1. 2024

Smútiace rodiny Havlová, Polláková, Kvačkajová, Bartová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, syn, starý otec, svokor, brat, švagor Zdenek Havel, vo veku 68 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v stredu 24. januára 2024 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

16.01.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 16. 1. 2024

Smútiace rodiny Bakanová, Butašová, Matulová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, dedo, brat, krstný otec, strýko Miroslav Bakan, vo veku 67 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude vo štvrtok 18. januára 2024 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

12.01.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 12. 1. 2024

Smútiace rodiny Zachová, Hazlingerová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila matka, starenka, prastarenka, švagriná Alena Zachová, vo veku 86 rokov.
Posledná rozlúčka so zomrelou bude v utorok 16.januára 2024 na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ...

08.01.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 8. 1. 2024

Smútiace rodiny Čárská, Szomolayová, Suchánková s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, krstný otec, brat, strýko, švagor, svat Jozef Čársky, vo veku 59 rokov. Čítaj ďalej ...

04.01.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 4. 1. 2024

Smútiaca rodina Stanická, Bartalová s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil otec, brat, švagor, svokor, strýko Petr Stanický, vo veku 59 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v pondelok 08.januára 2024 o 14:00 hod na cintoríne v Skalici.

02.01.2024 - Smútočný oznam

Dátum: 2. 1. 2024

Smútiace rodiny Šestáková, Matejovičová a dcéra Gabriela s deťmi s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila matka a babka, prababka Terézia Šestáková, vo veku 81 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v stredu 03. januára 2024 na cintoríne v Strážach. Čítaj ďalej ...

27.12.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 27. 12. 2023

Smútiaca rodina Pipková s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustila matka a babička Helena Masárová, vo veku 76 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude v piatok 29.decembra 2023 na cintoríne v Šaštíne. Zádušná svätá omša bude o 13:00 hodine v kostole na námestí. Čítaj ďalej ...

27.12.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 27. 12. 2023

Smútiace rodiny Čížková a Fodorová s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, syn, brat, švagor Vladimír Čížek, vo veku 49 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v piatok 29.decembra 2023 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

11.12.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 11. 12. 2023

Smútiaca rodina Fodorová, Packová, Sulíková s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil manžel, otec, brat, švagor, strýko, Ján Fodor, vo veku 72 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude vo sobotu 16.decembra 2023, o 11:30 hod, na cintoríne v Šaštíne.

11.12.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 11. 12. 2023

Smútiaca rodina Košíková, Macháčková, Šimková, Humeňanská s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, brat, švagor Karol Košík, vo veku 68 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude v utorok 12.decembra 2023 na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

05.12.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 5. 12. 2023

Smútiaca rodina Bobošíková, Sameková, Sušilová, Jediná s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že ich navždy opustila matka, dcéra, sestra, krstná mama Silvia Bobošíková, vo veku 37 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelou bude vo štvrtok 07. decembra 2023, na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

20.11.2023 - Smútočný oznam

Dátum: 20. 11. 2023

Smútiaca rodina Babindáková, s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje, že ich navždy opustil manžel, otec, starý otec, brat, švagor, svokor Peter Babindák, vo veku 58 rokov. Posledná rozlúčka so zomrelým bude vo štvrtok 23.11.2023, na cintoríne v Šaštíne. Čítaj ďalej ...

Zobrazené 1-30 z 73

Dátum a čas

Dnes je streda, 29.5.2024, 4:47:50

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
oblačno 21 °C 13 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 23/12 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 20/12 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 17/11 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE