Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Cintorínske poplatky

Cintorínske poplatky za prenájom hrobového miesta v meste Šaštín-Stráže

Výška nájmu

1.  nájom za jednohrob na 10 rokov   20 €
2.  nájom za dvojhrob na 10 rokov     40 €
3.  nájom za trojhrob na 10 rokov      60 €
4.  nájom za štvorhrob na 10 rokov    80 €    

Spôsob úhrady

- poštovou poukážkou
- v hotovosti do pokladne 

Vybavuje: Ing. Diana Javorková
e-mail: diana.javorkova@mestosastinstraze.sk
Tel.: 034/6987 411

Žiadosť o povolenie vstupu na cintorín

Žiadosť o vstup do cintorína (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,64 kB