Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

VZN - prehľad

Číslo VZN Názov detail história Dátum poslednej aktualizácie

1/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č.1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaštín-Stráže na rok 2020

detail   1.3.2020

3/2019

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže

detail   12.12.2019

1/2019

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šaštín-Stráže

detail   27.3.2019

20/2018

o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Šaštín-Stráže

detail   16.8.2018

18/2017

o vymedzení vyhradených miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

detail   22.6.2017

16/2017

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1/2016 Územného plánu mesta Šaštín-Stráže

detail   16.5.2017

15/2017

o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obstaraných z verejných prostriedkov

detail D1, D2 12.12.2019

14/2017

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

detail   9.3.2017

11/2016

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Šaštín-Stráže

detail   20.6.2016

10/2016

o trhovom poriadku príležitostných trhov

detail D1 19.6.2019

9/2016

o trhovom poriadku trhoviska na Námestí slobody

detail   21.6.2016

8/2016

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

detail   18.5.2016

7/2016

o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaštín-Stráže

detail   17.3.2016

5/2015

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

detail D1 12.12.2019

3/2015

o dani z nehnuteľností

detail   19.11.2015

2/2015

o nakladaní s odpadovými vodami

detail   21.5.2015

1/2015

o trhovom poriadku trhového miesta na Kláštornom námestí

detail D1 17.5.2019

26/2014

o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Šaštín-Stráže

detail D1, D2, D3 12.12.2019

23/2013

o kronike mesta Šaštín-Stráže

detail   9.8.2013

20/2013

Štatút rekreačnej oblasti Gazárka

detail   17.4.2013

17/2013

o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže

detail D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 14.8.2019

14/2012

o miestnej dani za ubytovanie

detail D1 13.12.2012

13/2012

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

detail   13.12.2012

12/2012

o miestnej dani za psa

detail D1 12.12.2019

11/2012

Štatút mestskej knižnice

detail   16.2.2012

10/2012

Zmeny a doplnky Územného plánu mesta

detail   12.6.2012

9/2012

o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

detail   12.6.2012

53/2011

Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku mesta Šaštín-Stráže

detail D1, D2 1.2.2013

 

       

4/2011

Štatút mesta Šaštín-Stráže

detail D1 28.8.2013

2/2011

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže

detail

D2 , D3, D4, D5D6,
D9

 

19.6.2019

1/2011

o podmienkach držania psov na území mesta Šaštín-Stráže

detail   19.6.2011

50/2010

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach

detail D1 13.3.2019

49/2010

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže

detail D1 4.5.2011

32/2008

ktorým sa vyhlasuje zaväzná časť UPI -Centrálnej mestskej zóny Šaštín-Stráže

detail   16.9.2008

24/2007

o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Šaštín-Stráže

detail   10.9.2007

17/2005

o niektorých opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta Šaštín-Stráže

detail   30.6.2005

16/2005

o používaní pyrotechnických výrobkov na verejnosti prístupných miestach na území mesta Šaštín-Stráže

detail   17.2.2005

15/2005

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

detail   17.2.2005

11/2004

ktorým sa určujú školské obvody pre jednotlivé školy

detail   27.4.2004

10/2004

o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Šaštín-Stráže

detail   27.4.2004

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
1
29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 28. 5. 2020
mierny dážď 17 °C 9 °C
piatok 29. 5. slabý dážď 16/8 °C
sobota 30. 5. slabý dážď 16/5 °C
nedeľa 31. 5. mierny dážď 12/9 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

Facebook