Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Verejné obstarávanie

Mesto Šaštín-Stráže je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný názov: Mesto Šaštín-Stráže
štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta
IČO: 00310069
Poštová adresa: Alej 549
PSČ: 908 41
Mesto/obec: Šaštín-Stráže
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto: Mestský úrad v Šaštíne-Strážach

2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.1.2013 do 31.3.2013

Suhrnna sprava 1.q 2013.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.4.2013 do 30.6.2013

Suhrnna sprava 2.q 2013.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,71 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.7.2013 do 30.9.2013

Suhrnna sprava 3.q 2013.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,72 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013

Suhrnna sprava 4.q 2013.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,5 kB
Zobrazeno 21-24 z 24