Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Verejné obstarávanie

Mesto Šaštín-Stráže je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný názov: Mesto Šaštín-Stráže
štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta
IČO: 00310069
Poštová adresa: Alej 549
PSČ: 908 41
Mesto/obec: Šaštín-Stráže
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto: Mestský úrad v Šaštíne-Strážach

2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018

Suhrnna sprava 1.q 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,73 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.4.2018 do 30.6.2018

Suhrnna sprava 2.q 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,26 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.7.2018 do 30.9.2018

suhrnna sprava 3.q 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,94 kB

2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.1.2017 do 31.3.2017

Suhrnna sprava 1.q 2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,39 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.4.2017 do 30.6.2017

Suhrnna sprava 2.q 2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,78 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.7.2017 do 30.9.2017

Suhrnna sprava 3.q 2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,67 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.10.2017 do 31.12.2017

Suhrnna sprava 4.q 2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,17 kB

2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016

Suhrnna sprava ceny nad 1 000 1.q. 2016.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,68 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.4.2016 do 17.4.2016

Suhrnna sprava ceny nad 1 000 2.q. 2016 do 17.4.2016.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,25 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 18.4.2016 do 30.6.2016

Suhrnna sprava ceny nad 5 000 2.q od 18.4.2016.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,08 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.7.2016 do 30.9.2016

Suhrnna sprava ceny nad 5 000 3q 2016.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,33 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016

Suhrnna sprava ceny nad 5 000 4.q 2016.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,29 kB

2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.1.2015 do 31.3.2015

Suhrnna sprava 1. q 2015.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.4.2015 do 30.6.2015

Suhrnna sprava 2. q 2015.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,04 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.7.2015 do 30.9.2015

Suhrnna sprava 3. q 2015.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38,5 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.10.2015 do 31.12.2015

Suhrnna sprava 4. q 2015.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44,5 kB

2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014

Suhrnna sprava 1.q 2014.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,91 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.4.2014 do 30.6.2014

Suhrnna sprava 2.q 2014.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,18 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.7.2014 do 30.9.2014

Suhrnna sprava 3.q 2014.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,99 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.10.2014 do 31.12.2014

Suhrnna sprava 4.q 2014.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,4 kB

2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.1.2013 do 31.3.2013

Suhrnna sprava 1.q 2013.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.4.2013 do 30.6.2013

Suhrnna sprava 2.q 2013.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,71 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.7.2013 do 30.9.2013

Suhrnna sprava 3.q 2013.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,72 kB

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013

Suhrnna sprava 4.q 2013.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,5 kB